BRF Haggården Bergslagsvägen 5, 739 30 Skinnskatteberg

Styrelsen:

Bo Öberg ordf.
Nettan Roth V.värd
Sadik Ljeskovica
Marrku Luomaniemi
 
Ersättare
Jani Ristiluoma